این هم از آن کارهاست. از آن کارهایی که فقط از من و تو بر می آید. اینکه

این هم از آن کارهاست. از آن کارهایی که فقط از من و تو بر می آید. اینکه

تو بمیری و من برایت نامه بنویسم. نامه را به هیچ جا پست نکنم ، اما تو

جوابش را برایم بنویسی. تو جوابش را به هیچ جا پست نکنی، اما من آن را

بگیریم. بخوانم. آرام شوم و دوباره برایت بنویسم.

در اینکه تو مرده ای شک ندارم. این را خودم فهمیده ام. می دانی که اگر

همه عالم هم جمع شوند نمی توانند چیزی را به من بقبولانند مگر اینکه

خودم بخواهم بفهمم. مثلا همین دیشب. همه می خواستند به من

بفهمانند که نمک شور است . یا مثلا ، چه می دانم، شکر شیرین است. یا

من زنده ام و باید زندگی کنم.و خیلی از این حرفهای خنده دار دیگر... نه ...

اشتباه نکن. دیگر سر کسی داد نمی زنم. زود هم عصبانی نمی شوم.

یعنی اصلا عصبانی نمی شوم. خیلی که توان داشته باشم بلند می شوم

و می روم توی اتاقم. البته هنوز هم در را محکم می بندم. این یکی را نمی

توانم ترک کنم. تو نتوانستی این عادت را از من بگیری، بقیه که جای خود

دارند. دیشب هم فقط نگاه کردم. بعد بلند شدم و در را محکم بستم. در

اتاق خودم است. به کسی چه ربطی دارد؟! در را که محکم بستم همه به

این نتیجه رسیدند که نمک شور نیست،‌ شکر شیرین نیست و من هم زنده

نیستم.

اینجا سرد است. خیلی. و من هم مثل همیشه شده ام یک تکه یخ. از

وقتی تو مرده ای یخ دستهایم باز نشده اند. طبیعتا دیگر هم باز نمی شوند.

یعنی چه؟ مگر تا به حال مرده ای را دیده ای که زنده شود؟ پس توقع

بیهوده ای است گرم شدن دستهای من. کم کم باید عادت کنم به آدم یخی

بودن. فعلا کنار می آیم با این دستهای یخ بسته.

دلم برایت تنگ شده. درد سنگینی است نبودنت نبودن و دیگر نیامدنت...

راستی ،‌ حالا که مرده ای، اگر دلت برایم تنگ شود چکار می کنی؟!

راستی،‌ حالا که مرده ای،‌اصلا دلت برایم تنگ می شود؟...

/ 0 نظر / 4 بازدید