آغاز باران است و من در خود شکستم

       آغاز باران است و من در خود شکستم

       در من کسی انگار از من می سراید

       من با تو اما می سرایم ا زتو ، از عشق

       من هر چه هستم دست پرورد تو هستم

        گویند: زشت است این همه از عشق گفتن

        اما نمی دانند زیباتر از آن نیست

        گلواژه ای در شوره زار غربت تن

       چشم تو تصویری ست از خورشید جاوید

        آینه ی باغ خدا ، یک چشمه از عشق

       در چشم تو زیباترین شعر جهان است

       زیبا تویی ،

                 زیبا نگر،

                        زیبا سرا من!

      زیبا شدم از این همه زیبایی و راز

      از عشق اینسان گشته ام من نغمه پرداز

      در کوچه ی زیباییت شبگرد عشقم

      چون هر چه باشد من نمک پرورد عشقم

       در سینه ام آری غزل باران عشق است

       مانند باران می تراود شعرهایم

      خود جوش، همچون چشمه می جوشد ز جانم

      دست خودم نیست،

          دست دلم نیز،

                   من شاعر زیباترین شعر جهانم!

/ 0 نظر / 4 بازدید